Άρης Καζάνας
Panelist

Άρης Καζάνας

Διευθυντής Παραγωγής, Europa Profil

Ο Άρης Καζάνας είναι Μηχανολόγος Μηχανικός (ΕΜΠ) και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου ΜΒΑ. Έχει πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας σε σημαντικές θέσεις ευθύνης σε μεγάλες εταιρείες της ελληνικής βιομηχανίας. Κατά τη θητεία του ως υπεύθυνος ηλεκτρομηχανολογικής συντήρησης στη Europa ανέλαβε την υλοποίηση μεγάλων επενδυτικών έργων, καθώς και την επέκταση δραστηριότητας της εταιρείας στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάρκων. Στον πολυεθνικό όμιλο της BIC διετέλεσε επί σειρά ετών Senior Design Εngineer και μετέπειτα επικεφαλής μηχανολογικής συντήρησης με παράλληλη ευθύνη για τον πυλώνα Preventive Maintenance TPM. Τα τελευταία 4 χρόνια κατέχει τη θέση του Διευθυντή Παραγωγής της Europa Profil, διοικώντας έναν από τους πιο νευραλγικούς πυλώνες για την υλοποίηση των στρατηγικών στόχων της εταιρείας. Καθόλη τη διάρκεια της πορείας του έχει εξειδικευτεί στη βελτιστοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας, με στόχο τη μέγιστη δυνατή αποδοτικότητα με την ταυτόχρονη βέλτιστη αξιοποίηση των διαθεσίμων πόρων.