Βασίλειος Ζυγούρης

Βασίλειος Ζυγούρης

Προϊστάμενος Ψηφιακού Μετασχηματισμού, Διεύθυνση Καινοτομίας, Αλουμίνιον της Ελλάδος, Τομέας Μεταλλουργίας, MYTILINEOS

Ο Βασίλειος Ζυγούρης είναι απόφοιτος της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών, είναι κάτοχος μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών «MSc in control & Systems» από το Sheffield University, UK καθώς και «Διοίκησης Επιχειρήσεων» από το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΟΠΑ/ΕΜΠ. Ξεκίνησε την καριέρα του το 2007 σε εταιρείες τεχνολογίας και από το 2012 αποτελεί μέλος της οικογένειας της Αλουμίνιον της Ελλάδος, όπου έχει εκτελέσει καθήκοντα σε διάφορες θέσεις μεταξύ των οποίων Μηχανικού Ηλεκτρολογικών Μελετών, Μηχανικού Έργων και Προϊστάμενου Υποσταθμού. Τον τελευταίο χρόνο έχει αναλάβει τη θέση του Προϊστάμενου Ψηφιακού Μετασχηματισμού στο εργοστάσιο Αλουμίνιο Της Ελλάδος του τομέα Μεταλλουργίας της MYTILINEOS.