Δρ. Μαρία Μποζούδη

Δρ. Μαρία Μποζούδη

Senior Advisor, Τομέας Βιομηχανίας, Ανάπτυξης, Τεχνολογίας και Καινοτομίας, ΣΕΒ

Ως Senior Advisor του ΣΕΒ, η Δρ. Μποζούδη παρακολουθεί το χαρτοφυλάκιο του ψηφιακού μετασχηματισμού, ενώ έχει συνεισφέρει σε δράσεις εξωστρέφειας, περιφερειακής ανάπτυξης και συνεργασίας με τα ΑΕΙ. Διαθέτει εκτενή εμπειρία σε θέματα προσέλκυσης επενδύσεων, διευκόλυνσης εμπορίου και μεταφορών, ανάπτυξης υποδομών, και προώθησης θεσμικών και αναπτυξιακών μεταρρυθμίσεων. Έχει συνεργαστεί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Παγκόσμια Τράπεζα, τον ΟΟΣΑ, τον ΟΑΣΕ, και το Σύμφωνο Σταθερότητας για τη Ν.Α. Ευρώπη σε στρατηγικές πρωτοβουλίες για τα Βαλκάνια. Ως Εκτελεστική Συντονίστρια του Business Advisory Council for Southeastern Europe and Eurasia (2005-2015), εκπροσώπησε τη διεθνή επιχειρηματική και επενδυτική κοινότητα στις διαβουλεύσεις για την ανασυγκρότηση της Ν.Α. Ευρώπης. Έχει επίσης διδάξει διπλωματία, πολιτική οικονομία, διεθνείς σχέσεις, και Ευρωπαϊκές σπουδές στο American College of Thessaloniki. Είναι απόφοιτος των Πανεπιστημίων Μακεδονίας και The George Washington των ΗΠΑ, όπου σπούδασε πολιτικές επιστήμες, διεθνείς σχέσεις και διεθνές εμπόριο, με ειδίκευση στην οικονομική διπλωματία, τους διεθνείς οργανισμούς και την Ευρω-Ατλαντική ολοκλήρωση της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Διαθέτει επιπλέον κατάρτιση σε θέματα policy advocacy, διοίκησης οργανισμών και ηγεσίας.