Παναγιώτης Δεμέστιχας

Παναγιώτης Δεμέστιχας

Co-Founder / Technology Development Specialist, WINGS ICT Solutions

Ο Παναγιώτης Δεμέστιχας είναι Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Σχολή ΤΠΕ, Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Επί του παρόντος, εστιάζει στην ανάπτυξη συστημάτων για την WINGS ICT Solutions (www.wings-ict-solutions.eu), καθώς και των spin-out ditto  (https://ditto-gr.eu/) και Incelligent (www.incelligent.net). Η WINGS εστιάζει σε προηγμένες λύσεις, αξιοποιώντας το IoT / 5G / AI / AR, για το περιβάλλον (ποιότητα αέρα), για οργανισμούς κοινής ωφέλειας και υποδομές (νερό, ενέργεια, φυσικό αέριο, μεταφορές, κατασκευές), για τον τομέα της παραγωγής και τον τομέα των κατασκευών (υδατοκαλλιέργειες, γεωργία και ασφάλεια τροφίμων, logistics και Industrial IoT), τομείς υπηρεσιών (υγεία, ασφάλεια). Η Incelligent εστιάζει σε προϊόντα για τηλεπικοινωνιακές υποδομές, τραπεζικές υπηρεσίες και για τον δημόσιο τομέα. Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του Π. Δεμέστιχα περιλαμβάνουν το 6G, cloud to edge continuum, λύσεις IoT, big data και τεχνητή νοημοσύνη, orchestration / diagnostics / intent-oriented mechanisms. Είναι κάτοχος Πτυχίου και Διδακτορικού Διπλώματος Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ). Είναι κάτοχος διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, έχει δημοσιεύσει πολυάριθμα άρθρα και ερευνητικές εργασίες και είναι μέλος του Association for Computing Machinery (ACM) και Senior Member του IEEE.