Ρίζος Γούλας

Ρίζος Γούλας

Διευθυντής Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης, Τομέας Συστημάτων Κίνησης και Ρομποτικής, ΑΒΒ

Ο Ρίζος Γούλας, με σπουδές μηχανικού και τίτλο MBA, εργάζεται στην ΑΒΒ τα τελευταία 18 χρόνια. Έπειτα από μια πετυχημένη πορεία στον κλάδο των πωλήσεων, από το 2020 είναι διευθυντής του τμήματος τεχνικής υποστήριξης στον τομέα συστημάτων κίνησης και ρομποτικής. Το τμήμα στο οποίο είναι υπεύθυνος διαθέτει ένα διευρυμένο χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών για ρυθμιστές στροφών, κινητήρες αλλά και ορισμένα ρομποτικά συστήματα. Πιο συγκεκριμένα, σημαντικό μέρος του χαρτοφυλακίου επικεντρώνεται σε ψηφιακές υπηρεσίες, βασισμένες στην πλατφόρμα ABB Ability™ και άλλες προηγμένες τεχνολογίες , μετατρέποντας τα συστήματα κίνησης σε έξυπνα διασυνδεδεμένες συσκευές.