Χαρίλαος Κόκκινος

Χαρίλαος Κόκκινος

Τεχνικός Διευθυντής (CTO), FEAC Engineering

Ο κ. Χαρίλαος Κόκκινος έλαβε το Δίπλωμά του από  το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών & Αεροναυπηγών του Πανεπιστημίου Πατρών και εν συνεχεία εργάστηκε για 3.5 χρόνια στο CERN ως ερευνητής στο Τμήμα Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Υπεραγώγιμων Ηλεκτρομαγνητών. Αποτέλεσε μέλος και υπεύθυνος της ομάδας αναβάθμισης των υπεραγώγιμων μαγνητών του Επιταχυντή Αδρονίων. Από Το 2014, κατέχει την θέση του Τεχνικού Διευθυντή και είναι υπεύθυνος του Τμήματος Υπολογιστικής Προσομοίωσης της εταιρείας. ‘Εχει συμμετάσχει και διετελέσει αξιολογητής επιστημονικών άρθρων και διατριβών  σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια και διαγωνισμούς μηχανικής. Στην έως τώρα πορεία του, έχει δημοσιεύσει επιστημονικές εργασίες και άρθρα σε αναγνωρισμένα επιστημονικά συνέδρια, τεχνολογικά περιοδικά, ενώ έχει λάβει δύο υποτροφίες από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών. Ο κ. Κόκκινος κατέχει υψηλή εξειδίκευση στις multi-physics αναλύσεις πεπερασμένων στοιχείων με εφαρμογές στις σύνθετες κατασκευές και σε ένα μεγάλο εύρος τομέων της βιομηχανίας.